Telefon : +90 (312) 425 0320 Eposta: info@aperigae.net

Kadastro, Arazi Yönetimi, Kentsel İmar

Kırsal ve kentsel toprakların yönetimi amaçlı bütüncül bir arazi kullanım modeli ve buna ilişikin politikaların olmaması; ülke topraklarının yönetilmesinde büyük sorunların yaşanmasına neden olmaktadır.

Urban and Building Reconstruction

Aperigae provides 3D model of cities, ...

Land information systems (LIS), land resource management (LRM)

Land information systems (LIS), land ...

Kadastro Haritalama ve Kadastro Bilgi Yönetimi

Aperigae provides service, product and ...